Skip to main content

Het Team

Tandarts specialist in de orthodontie

Na 5 jaar (ondertussen reeds 6jaar) studeren aan de universiteit ben je algemeen tandarts. Wie zich wil specialiseren in orthodontie moet zich na deze studie nog gedurende 4 fulltime specialisatiejaren aan de universiteit toeleggen op de kaak- en gebitsregulatie.

Een orthodontist is dus een tandarts-specialist.

Na de opleiding volgt de registratie bij de Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten, kortweg BBNO. Alleen zij die geregistreerd staan in het specialistenregister mogen zich orthodontist noemen.

Ook tandartsen mogen beugels plaatsen, echter zij mogen zich geen orthodontist noemen.

Je weet of je te maken hebt met een orthodontist als zijn/haar RIZIV nummer eindigt op -007.

Orthodontisten werken nadat ze zijn ingeschreven in het Specialisten Register niet meer als tandarts en vullen dus geen gaatjes of maken geen kunstgebitten meer maar houden zich alleen nog bezig met orthodontie.

Mondhygiëniste en tandartsassistentes

Onze mondhygiëniste helpt de orthodontist bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van patiënten behandelingen. Ook zorgt ze voor het behouden van een goede mondhygiëne tijdens de orthodontische behandeling.

 Voor een vlotte en hygiënische praktijkvoering kunnen we steeds rekenen op onze tandarts assistentes.

 Ze ontvangen patiënten aan de balie, zijn het eerste aanspreekpunt en daarmee "het gezicht van de praktijk".

Naast de administratieve functie, staan ze in voor de reiniging van de tandheelkundige instrumenten, en zorgen ze voor het vlot verloop van uw bezoek.